Voorwoord

Welkom op de site van De Jonge Balie Oost-Brabant

De Jonge Balie Oost-Brabant levert al sinds 1971 een belangrijke bijdrage aan een goede beroepsuitoefening van (jonge) advocaten. Deze bijdrage levert de vereniging niet alleen op inhoudelijk vlak, zoals het organiseren van lezingen en het organiseren van de Oost-Brabantse Pleitwedstrijden. Ook het bevorderen van de contacten tussen advocaten onderling is, door het organiseren van de Jonge Baliereis en verschillende borrels en feesten, een belangrijke doelstelling.

Naast het bevorderen van contacten tussen advocaten onderling draagt de vereniging ook bij aan de contacten tussen haar leden en haar belangrijkste partners, zoals de deken, de leden van de raad van de orde, het bureau van de orde en de Stichting Jonge Balie Nederland. Hetzelfde geldt voor de relaties met ander Jonge Baliebesturen, in zowel Nederland als België. De Jonge Balie Oost-Brabant fungeert dus als een belangrijk platform om contacten binnen en buiten de advocatuur tot stand te brengen en te behouden.

De activiteiten die worden georganiseerd richten zich in beginsel op advocaten die zich bevinden in de eerste zes jaar van hun carrière, maar uiteraard zijn ook de meer ervaren advocaten meer dan welkom op de borrels en activiteiten. Bij de borrels die de eerste donderdag van de maand worden georganiseerd zijn ook alle student-stagiaires en juridisch medewerkers van ons arrondissement zeer welkom.

Tot slot wil ik namens het bestuur graag de sponsoren van de Jonge Balie Oost-Brabant bedanken, zonder wie dit alles niet kan worden gerealiseerd.

Luuk van de Ven

Voorzitter Vereniging De Jonge Balie Oost-Brabant