PLAATSELIJKE OPLEIDINGSVEREISTEN

Naast de landelijke verplichte Beroepsopleiding Advocaten vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten zijn er verplichte plaatselijke opleidingsvereisten.

Op grond van artikel 3.10 van de Verordening op de Advocatuur dient een advocaat-stagiaire 14 lokale opleidingspunten te behalen. Binnen het arrondissement Oost-Brabant gelden op grond van de Beleidsregel stage en patronaat de volgende lokale opleidingsvereisten:

PLAATSELIJKE OPLEIDINGSVERPLICHTINGEN: AANTAL PUNTEN:
Bijwonen één hele middag Civiele Pleitoefeningen
(let op: dit is één andere hele middag dan de middag waarop de advocaat-stagiair zelf deelneemt aan de Pleitoefening)
2
(Geslaagde) deelname aan Civiele Pleitoefeningen 4
Bijwonen Oost-Brabantse Pleitwedstrijden (OBPW) 2
Bijwonen van ten minste vier Open Haard-gesprekken (1 punt per Open Haard-gesprek) 4
Bijwonen Introductiebijeenkomst rechtbank 2
Totaal 14

Let op: in het kader van de plaatselijke opleidingsvereisten organiseert de Jonge Balie Oost-Brabant namens de Orde van Advocaten Oost-Brabant de Oost-Brabantse Pleitwedstrijden en de Open Haard-gesprekken.

Voor vragen omtrent de organisatie van deze activiteiten (bijv. de locatie, het tijdstip, de spreker etc.) kan contact worden opgenomen met Jonge Balie Oost-Brabant. De Orde van Advocaten Oost-Brabant houdt echter de definitieve deelnemingslijsten van deze activiteiten bij; voor eventuele vragen hieromtrent dient daarom contact op te worden genomen met de Orde van Advocaten Oost-Brabant.

De Civiele Pleitoefeningen en de Introductiebijeenkomst bij de rechtbank worden georganiseerd door de Orde van Advocaten Oost-Brabant. Zij verzorgt dus ook de oproep tot het bijwonen van en het deelnemen aan deze activiteiten. Daarnaast houdt de Orde van Advocaten Oost-Brabant de deelnemingslijsten bij.

Om onze leden zo goed mogelijk op te hoogte te houden van activiteiten die in het kader van de lokale opleidingsvereisten van belang zijn, kunnen deze activiteiten door de Jonge Balie Oost-Brabant onder de aandacht worden gebracht; bijvoorbeeld door deze op onze website te plaatsen. Voor eventuele vragen over de organisatie van deze activiteiten of over de deelnemingslijsten dient echter direct contact op te worden genomen met de Orde van Advocaten Oost-Brabant.

Bijwonen één middag Civiele Pleitoefeningen (2 punten)

Als advocaat-stagiaire dien je één hele middag de Civiele Pleitoefeningen bij te wonen. Let op: hierbij geldt dat je één hele andere middag moet bijwonen, dan de middag waarop jij zelf deelneemt aan de pleitoefening! Het wordt aanbevolen deze pleitoefeningen bij te wonen, voordat je zelf deelneemt aan de Civiele Pleitoefeningen. Op deze manier kun jij jezelf goed voorbereiden op je eigen pleitoefening.

Alle Civiele Pleitoefeningen vinden plaats op een vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur te Paleis van Justitie te ’s-Hertogenbosch.

Data Civiele Pleitoefeningen 202:

  • Vrijdag 9 februari 2024
  • Vrijdag 15 maart 2024 
  • Vrijdag 19 april 2024 
  • Vrijdag 7 juni 2024 
  • Vrijdag 13 september 2024
  • Vrijdag 11 oktober 2024 
  • Vrijdag 22 november 2024 

Voor het bijwonen van de Civiele Pleitoefeningen ontvang je geen uitnodiging. Aanmelden is niet nodig, wel wordt op locatie je naam genoteerd.

Voor het bijwonen van de Civiele Pleitoefeningen ontvang je 2 opleidingspunten.

Een keer zelf civiel pleiten (4 punten)

Naast het bijwonen van de Civiele Pleitoefeningen dien je als advocaat-stagiaire ook zelf één keer deel te nemen aan de Civiele Pleitoefeningen. Jij dient de aan jou toegewezen casus te bepleiten voor een pleitkamer, bestaande uit een lid van de rechterlijke macht als voorzitter, jouw eigen patroon, de patroon van jouw tegenpleiter en een lid van de raad van de orde.

In het tweede of derde jaar van de Beroepsopleiding Advocaten ontvang je circa twee weken voorafgaand aan de geplande Civiele Pleitoefeningen hiertoe een uitnodiging van de Raad van de Orde. De uitnodiging gaat vergezeld met een toegewezen casus, naam van de tegenpleiter, spelregels en tips.

Voor de deelname aan de Civiele Pleitoefeningen ontvang je 4 opleidingspunten.

Bijwonen Oost-Brabantse Pleitwedstrijden (2 punten)

Jaarlijks organiseert de Jonge Balie Oost-Brabant in samenwerking met de Orde van Advocaten Oost-Brabant de prestigieuze Oost-Brabantse Pleitwedstrijden. Het is verplicht om de Pleitwedstrijden eenmaal bij te wonen; meerdere Pleitwedstrijden bijwonen mag uiteraard ook.

Tijdens de Oost-Brabantse Pleitwedstrijden nemen Nederlandse en Vlaamse pleiters het in het Paleis van Justitie te ’s-Hertogenbosch tegen elkaar op. Uiteindelijk bepaalt een professionele jury de winnaar. Na afloop vindt er een borrel plaats en wordt de dag afgelopen met een diner en spetterend feest.

Voor het bijwonen van de Oost-Brabantse Pleitwedstrijden ontvang je 2 opleidingspunten. 

Dit jaar zal de Oost-Brabantse Pleitwedstrijd op 10 november plaatsvinden. Nader informatie volgt via de verschillende kanalen van de Jonge Balie. 

Open Haard-gesprekken (4 punten)

Maandelijks, tien keer per jaar, wordt er door de Jonge Balie Oost-Brabant een Open Haardgesprek (OHG) georganiseerd. Als advocaat-stagiaire dien je ten minste vier OHG’s bij te wonen. De secretaris van de Jonge Balie kondigt circa twee weken voorafgaand aan een OHG per e-mail het onderwerp, de datum, de plaats en het maximum aantal deelnemers aan. Via de secretaris is het vervolgens mogelijk om jezelf aan te melden.

Het komt voor dat mensen die zich hebben opgegeven voor een OHG zonder afmelding afwezig zijn. Deze namen zullen worden genoteerd door de raad van de orde, waarna diegenen één extra OHG dienen te volgen.

Per bijgewoond OHG ontvang je 1 opleidingspunt.

Introductie rechtbank (2 punten)

Het is verplicht om deel te nemen aan de introductie van de Rechtbank Oost-Brabant. Hiervoor ontvang je van de Raad van de Orde een uitnodiging per e-mail.

Tijdens de introductie op de rechtbank maak je samen met de andere advocaten kennis met de President van de rechtbank en de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissement Oost-Brabant. Ook vindt een bezoek aan het cellencomplex plaats.

Voor het bijwonen van de introductiebijeenkomst op de rechtbank ontvang je 2 opleidingspunten.

De introductiedag vindt in 2024, van 09.15 tot 13.00 uur plaats op:

  • Vrijdag 22 maart 2024
  • Vrijdag 27 oktober 2024

Lid worden van de Jonge Balie?