VERENIGING

VERENIGING

De vereniging De Jonge Balie Oost-Brabant is opgericht op 27 april 1971. De statuten van de Jonge Balie zijn op 16 mei 2013 neergelegd in een notariële akte. Vanaf deze datum geldt de Jonge Balie als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het verenigingsjaar loopt steeds van 1 april tot en met 31 maart.

Het doel van de Jonge Balie is in hoofdlijnen het bevorderen van de juiste uitoefening van het beroep van advocaat, het bevorderen van de onderlinge contacten en opleiding van haar leden, alsmede het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Oost-Brabant.

Onze vereniging is er in beginsel voor advocaten die zich in de eerste zes jaar van hun loopbaan bevinden. De meer ervaren advocaten, die doorgaans lid zijn (en blijven) van onze vereniging, zijn uiteraard meer dan welkom op de activiteiten die de vereniging verzorgt.

De leden van de Jonge Balie zijn als advocaat werkzaam in het arrondissement Oost-Brabant. Dit arrondissement betreft het zuid-oostelijk gedeelte van Noord-Brabant, meer specifiek de regio ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Uden en Oss.

Binnen het arrondissement Oost-Brabant zijn er op dit moment circa 300 advocaten lid van de Jonge Balie. Het ledenbestand bestaat uit veel actieve leden in de leeftijdscategorie 22 tot 35 jaar.

De statuten kun je hier downloaden.

Lid worden van de Jonge Balie?