LANDELIJKE BEROEPSOPLEIDING

Nadat jij bent beëdigd als advocaat neem je verplicht deel aan de Beroepsopleiding Advocaten.

De Nederlandse Orde van Advocaten is verantwoordelijk voor de Beroepsopleiding Advocaten. De Beroepsopleiding Advocaten wordt verzorgd door de organisaties CPO en Dialogue. Klik hier voor meer informatie.

De Beroepsopleiding Advocaten start tweemaal per jaar, in maart en september en duurt twee jaar. Aanmelden voor de Beroepsopleiding Advocaten kan tot uiterlijk twee maanden voor de start van iedere groep, een zogenaamd “cohort”. Dat is vóór 1 januari of 1 juli van elk jaar.

De Beroepsopleiding Advocaten kent een centraal en een decentraal deel. Advocaat-stagiairs volgen in principe beide delen bij de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding, tenzij het kantoor waar je werkzaam bent, is aangesloten bij The Law Firm School of bij De Brauw Blackstone Westbroek. 

In het begin van de opleiding in overleg met jouw patroon en/of kantoor kiest de advocaat-stagiar voor een hoofdpraktijk:

 • Burgerlijk recht
 • Bestuursrecht
 • Strafrecht

Binnen elk van drie Hoofdprakijktijden volg je daarnaast in je eerste jaar: schriftelijke vaardigheden, digitale vaardigheden, procederen en presenteren. Het eerste jaar bestaat de integratieve dag, ook wel het toetsmoment uit een moot court (zitting). In het eerste jaar volg je daarnaast nog het vak Ethiek en zal je van dat vak een schriftelijke toets met een goed gevolg moeten afronden. 

In het tweede jaar van de Beroepsopleiding Advocaten volg je een Leerpraktijk, welke leerpraktijk past binnen de gekozen Hoofdpraktijk. Ook deze leerlijn kies je aan het begin van de opleiding en kunnen de navolgende praktijken zijn: 

 • Hoofdpraktijk Privaatrecht: aansprakelijkheid en verzekering, arbeidsrecht, familierecht, financiering, zekerheden en insolvent of ondernemingsrecht
 • Hoofpraktijk Bestuursrecht: migratierecht of omgevingsrecht
 • Hoofdpraktijk Strafrecht: strafrecht

In het tweede jaar zal de Beroepsopleiding Advocaten verdieping bieden op de vaardigheden: ondernemerschap, jaarrekeningen lezen, opstellen contracten, communicatie en onderhandelen. 

De intergratieve dag zal bestaan uit een praktijksimulatie passend binnen de gekozen Leerpraktijk. 

De Beroepsopleiding Advocaten besteedt  veel aandacht aan vaardigheden. De groepssamenstelling is gedurende de Beroepsopleiding Advocaten kan wisselen in verband met gekozen Hoofdpraktijk en Leerpraktijk. 

Woudschoten

De Beroepsopleiding Advocaten vangt traditiegetrouw aan met twee opleidingsdagen, inclusief overnachting, in Woudschoten. Tijdens deze twee dagen maak je kennis met jouw opleidingsgroepsgenoten en wordt voornamelijk in verschillende vormen aandacht besteed aan de vijf kernwaarden van de advocatuur, te weten:

 1. Integriteit
 2. Deskundigheid
 3. Vertrouwelijkheid
 4. Partijdigheid
 5. Onafhankelijkheid

Naast de verplichte Beroepsopleiding Advocaten dien jij 14 (plaatselijke) opleidingspunten te behalen, klik hier voor meer informatie.

Lid worden van de Jonge Balie?