BEËDIGING

Het vak van advocaat is een beschermd beroep. Jij mag jezelf pas advocaat noemen nadat jij bent beëdigd als advocaat. De beëdiging als advocaat vindt plaats op de rechtbank. Tijdens de beëdiging leg jij de eed of de belofte af. Je zweert (door aflegging van de eed) of belooft (met een belofte) dat jij geen zaak zult aanraden of verdedigen die jij in gemoede niet rechtvaardig acht en dat jij jouw plichten als advocaat getrouw zult vervullen.

Een verzoek tot inschrijving als advocaat en de beëdiging moet worden ingediend bij de Raad van de Orde van de Orde van Advocaten Oost-Brabant. Na de beëdiging komt jouw naam op het tableau. Het tableau is een lijst van de Nederlandse Orde van Advocaten waarop alle advocaten van Nederland staan vermeld.

Op grond van de Advocatenwet geldt dat de advocaat van het tableau wordt geschrapt indien de advocaat niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding Advocaten heeft behaald. Deze termijn vangt aan vanaf de datum van beëdiging als advocaat. Daarom is het raadzaam niet al te ver voor de start van de Beroepsopleiding Advocaten te worden beëdigd als advocaat.

Een verzoek tot beëdiging als advocaat is aan strikte eisen verbonden. Wees daarom zorgvuldig bij jouw verzoek tot inschrijving. Lees hier meer over de procedure met betrekking tot de beëdiging. Meer informatie over de stage en het patronaat vind je in de Beleidsregel stage en patronaat .

De beëdigingszittingen vinden 4 keer per jaar plaats op een vrijdag om 16.30 uur te Paleis van Justitie te ‘s-Hertogenbosch.

Beëdigingsdata 2024:

  • Vrijdag 23 februari 2024
  • Vrijdag 31 mei 2024
  • Vrijdag 30 augustus 2024
  • Vrijdag 29 november 2024 

Voorafgaand aan jouw beëdiging ontvang je van de Deken van de Orde van Advocaten Oost-Brabant een uitnodiging om kennis te maken met de Deken. Ook ontvang jij een uitnodiging tot het bijwonen van een kennismakingsdiner en borrel van de Orde van Advocaten en de Jonge Balie. Bij dit kennismakingsdiner en borrel zijn naast de nieuwe leden één of meerdere afgevaardigde(n) van de Raad van de Orde aanwezig, alsmede de bestuursleden van de Jonge Balie. Tijdens dit diner maak jij op informele wijze kennis met hen en tijdens de borrel leer je de overige leden kennen. Kortom een fijne start van jouw stageperiode. 

Alleen als je bent beëdigd als advocaat kun je deelnemen aan de verplichte Landelijke Beroepsopleiding Advocaten, klik hier voor meer informatie over de Beroepsopleiding Advocaten.

Lid worden van de Jonge Balie?